Kunngjøringer uke 17/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Ledige stillinger

  • Ergoterapeut
  • Pedagogiske ledere
  • Teamleder skole
  • Sykepleiere
  • Lærere
  • Brukerstyrt personlig assistent
  • ALIS lege

Tilskudd til forskjønning i distriktene

Kommunestyret har for 2021 bevilget 200 000 kroner i tilskudd til forskjønning i distriktene! Formålet med ordningen er å motivere lokale krefter til å ta ansvar for planting, rydding mm. i sitt nærmiljø. Vellag og andre frivillige lag og foreninger innenfor hele Larvik kommune kan søke. Søknaden skal være registrert hos oss innen 15. mai.

Les mer her

Åpne møter uke 18/2021 

Onsdag 5. mai

Formannskapet kl. 16.00-21.00 i Bølgen Kulturhus, storsalen, Sanden 2

publisert 28.04.2021 

Til toppen