Kunngjøringer uke 14/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Vedtatte reguleringsplaner 24.03.2021

Detaljert reguleringsplan for fortau langs deler av Gonveien.

Les mer her

Åpne møter uke 15/2021 

Tirsdag 13. april

Planutvalget digitalt møte kl. 13.00

Ved befaringene anbefales det å holde 2 meters avstand og bruk av munnbind.

Befaringer:

 • 09.00 Frammøte Fjellvikveien, Kjerringvik (ved Fjellvikveien 14)
 • 09.50 Gamle Ravei 205A (via Tjøllingvollen)
 • 10.20 Skinmoveien 50
 • 10.50 Nordlyløkka (Ove Gjeddes vei 4 m.fl Plansak)
 • 11.20 Skiringsalsgate (ved trafo, Unnersbu)
 • 11.40 Bekkegata
 • 13.00 Møtet starter

Onsdag 14. april

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering digitalt ekstraordinært møte kl. 17.00

Temamøte: Elevundersøkelsen i Larvikskolen

 • gjennomgang av resultatene i elevundersøkelsen
 • skolenes system for arbeid med godt skolemiljø og oppfølging av elevsaker
 • arbeid med skolemiljø og enkeltsaker sett fra et rektorståsted
 • hvordan ytterligere styrke arbeidet på kort og lang sikt for å sikre godt skolemiljø for alle elever og ansatte i Larvikskolen?
 • drøfting

publisert 08.04.2021 

Til toppen