Grafisk profil

Innhold

Larvik kommunes profilmanual inneholder retningslinjer for bruk av blant annet logo, farger og maler.

Den grafiske profilen er en viktig del av kommunens identitet, og skal være synlig og tydelig.

Profilmanualen er et oppslagsverk for ansatte og samarbeidspartnere med ansvar for produksjon av kommunens profilartikler og trykksaker.

Manualen ble lansert i 2018.

Logo

Larvik kommunes logo består av kommunevåpen og navnetrekk. 

Logoen skal hovedsaklig benyttes på hvit bakgrunn for best mulig lesbarhet. Sort og hvit logoversjon benyttes unntaksvis.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet symboliserer vekst og mangfold i vår vakre kommune. Våpenet knytter byene og bygdene sammen, og skal gi innbyggerne økt samhold, stolthet og tilhørighet. 

Kommunevåpenet heter Sølvdråper, og symboliserer vannveien, treet, havner, akset og samfunnet. Les mer i profilmanualen. 

Fargepalett

Fargene skal skape et helhetlig og tydelig inntrykk av Larvik kommune. Fargene skal ha gode kontraster, stå godt sammen og være med å gi kommunen identitet. 

Fargene brukes primært i 100%, men de kan også graderes til lavere prosent. 

Hovedfarger

HovedfargerGrafiskProfil.JPG

Tilleggsfarger

TilleggsfargerGrafiskProfil.JPG
Til toppen