UDI etablerer asylmottak i Larvik

Innhold

UDI har signert avtale med SANA som skal drifte asylmottak ved Holms motell.

Holms Oktober2022

Mottaket som etableres ved Holms vil være et asylmottak på nivå 2, det betyr at det skal håndtere svingninger når det gjelder ankomsten av flyktninger, og ha variabel kapasitet.

Oppstarten av mottaket er 17. oktober. Varigheten på avtalen mellom UDI og SANA er på 3 år, med mulighet for forlengelse.

17 avtaler

Tallet på hvor mange asylsøkere som kommer fra fra Ukraina til Norge i 2022 er justert opp fra 32 000 til 37 000.

Til nå har det kommet nesten 26 000 mennesker fra Ukraina. I Larvik er det pr. 4. oktober bosatt 154 personer, 123 av dem fra Ukraina. Larvik kommune har blitt anmodet om å bosette 175 flyktninger, dette er også politisk vedtatt.

UDI har til sammen inngått 17 avtaler med åtte forskjellige aktører for drift av ordinære mottak i Norge.

Larvik er vertskommune

Larvik kommune er vertskommune for flyktninger som kommer til mottaket. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har inngått avtale med Stiftelsen SANA, som har drevet ulike asylmottak i Norge siden 2002.

– Som vertskommune skal vi blant annet gi helsetjenester, barnehagetilbud, skoletilbud og tilbud om voksenopplæring. Vi har god dialog med både UDI og SANA, forteller kommunedirektør Gro Herheim.

Mottaket skal også samarbeide med politiet, brannvesenet og biblioteket lokalt.

I tillegg skal det opprettes et forum hvor representanter fra mottaket, kommunen og naboer møtes for å snakke om ting som dukker opp, og for å løse eventuelle problemer.

Ønsker du å bidra?

– Vi oppfordrer lag og foreninger til å ta kontakt med asylmottaket for å avtale hvordan de kan samarbeide for å gi beboerne meningsfylte aktiviteter, sier Herheim.

Kontaktperson i Stiftelsen SANA er Olav Lindebø, telefon 92 85 91 17, e-post: olav@sana.as 

Ta gjerne kontakt med lag og foreninger direkte om du ønsker å bidra.

Til toppen