Tilskudd fra Bufdir 2021

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lyser ut tilskuddsordninger med frist 4. desember 2020.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Alle søkerorganisasjoner må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.

Søk nå

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal.

Søk nå

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke tilskuddsordningene.

Søknadsfrist: 4. desember 2020

Til toppen