Takk for hjelpen, Larvik!

Innhold

En formidabel dugnadsinnsats fra flere innbyggere i Larvik, samt utrettelig innsats fra de som har vært ute på jobb, har sørget for at Larvik kommune foreløpig har kommet seg gjennom snøkaoset uten store hendelser. 

Renovasjon Per Arne Holt
Per Arne Holt har en lang arbeidsdag tirsdag, og var i sving på Østre Halsen allerede fra klokka 06.

Oppfordringen til innbyggerne tirsdag ettermiddag er å fortsette den gode jobben med rydding av snø, ettersom det stadig er store snømengder rundt om i Larvik. Dette gjør både parkering og beredskapsarbeid krevende. 

I tillegg jobber renovatørene på spreng under til dels svært tøffe forhold. 

– Vi er veldig glade for alle som måker for oss, og håper at enda flere får tid i løpet av dagen. Det er bare å dra på seg treningstøyet og komme seg ut, oppfordrer Per Arne Holt i NordRen AS. 

På oppdrag fra kommunen var han blant renovatørene som tirsdag morgen var ute i Østre Halsen-området. 

Renovasjon Per Arne Holt 4
Flere steder er det lite plass til renovasjonsbilen grunnet det store snøfallet.

– Hvordan er arbeidsforholdene i dag? 

– Vi kjenner at vi lever. Det er harde kår, men vi gjør vårt beste og håper folk kan tilgi oss om vi må sette igjen et dunk et sted fordi det er en meter med snø foran. Vi er kanskje på jobb i 14-15 timer i dag. Forholdene tatt i betraktning får vi gjort mye, sier Holt. 

Det er ikke bare avfallsbeholdere som tidvis er dekket av snø i dag: mange steder har brannhydranter vært nedsnødd, og brøytemannskaper må prioritere bortkjøring av snø rundt helseinstitusjoner, i tillegg til å gjøre veikryss oversiktlige. 

Snøværet skal ifølge værmeldingene avta utover ettermiddagen og kvelden tirsdag, men onsdag er det meldt sterk vind. Kombinasjonen av vind og tørr snø kan komme brått på og skape uoversiktlige forhold, og det er sendt ut gult farevarsel. 

Under beredskapsmøtet i kommunen tirsdag morgen var rapportene uansett oppløftende. 

Larvik kommune har så langt kommet seg gjennom snøkaoset uten store hendelser, og klart å ivareta liv og helse takket være en stor innsats fra ansatte innen helse og mestring og kommunalteknikk. 

Samtidig ble innbyggernes dugnadsånd trukket fram som en viktig årsak til at det meste har gått bra. 

Kommunen satte krisestab 1. januar, og disse kommer til å møtes igjen onsdag morgen (eller ved behov). 

Det oppfordres stadig til å være bevisst på bruken av bil, og til å bruke sunn fornuft når det gjelder hvor man legger snøen ved måking, så den ikke hindrer andre i å komme fram. 

Til toppen