Snøvær og vind gir utfordringer i kommunen

Innhold

Snø og vind avtar utover dagen, men det er fortsatt krevende kjøreforhold i kommunen. 

Brøyting I Larvik
Alle våre brøytemannskaper er på jobb i dag. Hele 46 kjøretøy jobber rundt omkring på kommunale veier!

I løpet av natta har det kommet mye snø, og kombinert med sterk vind, gjør dette det  krevende for brøteymannskapet vårt. 

I løpet av dagen skal det aller meste være gjennombrøyta. Når det gjelder bortkjøring av snø, er det kun det som er nødvendig som blir hentet, det betyr snø ved blant annet nødutganger og områder hvor snøen utgjør en trussel for liv og helse, som for eksempel veikryss.

Har du mulighet til å hjelpe naboen med snørydding er det veldig fint! Vi oppfordrer til å la bilen stå hvis du kan, men hvis du må bruke bilen, så kjør forsiktig.

Annerledes skoledag

Det er mange barn og unge som opplever en litt annerledes skoledag.

Det er en del barn og ungdom som ikke har fått kommet seg til skole eller i barnehage i dag, på grunn av de krevende kjøreforholdene. Busser er innstilt, og skolebusser har kjørt i så stor grad som mulig i dag.

Noen skoler praktiserer hjemmeskole i dag, skolene det gjelder sender ut informasjon til foresatte via Visma.

Alle skoler og barnehager har ansatte på jobb, og hvis du skulle bli forsinket i ettermiddag, er det ansatte på jobb helt fram til alle barn er hentet.

Forsinkelser i hjemmetjenesten

Det kan komme forsinkelser og utsettelser i hjemmetjenesten. De som er berørt blir kontaktet direkte. 

De som har størst behov for å få helsehjelp vil bli prioritert.

Også avfallshenting blir påvirket i dag. 

Melder mildvær

Det er meldt et værskifte de neste dagene. Det betyr mildvær som kan føre til glatte veier og behov for strøing på veiene. 

Kommunalteknikk planlegger nå for dette.

Larvik kommune setter stor pris på både tålmodighet og forståelse fra innbyggerne våre på dager som dette!

Du kan ta kontakt med sentralbordet hvis du har tilbakemeldinger, på telefon 33 17 10 00.

Til toppen