Roaa Daoud (12) mistet livet i drukningsulykke - samling på Brunla ungdomsskole kl. 18 i kveld.

-Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet 12 år gamle Roaa Daoud mistet livet etter en badeulykke utenfor Revet ved Larvik havn. Larvik kommune inviterer pårørende, venner og bekjente til åpen samling på Brunla ungdomsskole i kveld kl. 18.

-Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at en jente på 12 år har mistet livet etter en badeulykke utenfor Revet ved Larvik havn, sier fungerende ordfører Olav Nordheim. Dette berører oss alle, men våre tanker går først og fremst til jentas familie - vi føler med dere i en svært vanskelig tid. Våre tanker går også til venner, klassekamerater og nærmiljøet rundt jenta.

Larvik kommune vil gjøre det vi kan for å støtte pårørende i en vanskelig tid. Vårt kriseteam har helt siden ulykken vært i tett kontakt med de pårørende, og vil fortsette å være det i tiden fremover.

Jenta skulle startet på Brunla ungdomsskole nå i august og Larvik kommune vil åpne skolen i kveld kl.18 for at pårørende, venner og bekjente kan samles der. Larvik kommune vil være til stede med rektor, skolesjef, kommunalsjef, ordfører og annet relevant personell. Representanter fra politi og brannvesen som var med på redningsaksjonen vil også være tilstede.

 

 

Til toppen