Nye rutiner for bestilling av tolketjenester

Fra 8. mars innføres nye rutiner for bestilling av tolketjenester. Les mer om de nye bestillingsrutinene her:

I den nye løsningen får du brukertilgang til et enkelt grensesnitt, hvor du selv kan bestille, avbestille, sende ønske om endring av bestilte oppdrag, godkjenne utførte tolkeoppdrag og følge status på bestillingene dine.

Den nye løsningen gir deg større mulighet for å holde oversikt over bestilte tolkeoppdrag, både fra pc og nettbrett.

Les mer om tolketjenesten her

Fremgangsmåte:

  • Den første bestillingen av tolkeoppdrag skjer på den måten du vanligvis gjør - på mail, telefon eller fax.
  • Vi legger da bestillingen inn i den nye løsningen, Webofficeone.
  • Samtidig vil du bli registrert i den nye løsningen som bestiller
  • Du vil så motta bekreftelse på din bestilling fra løsningen
  • Du vi også få tilsendt ditt personlige brukernavn, engangspassord og henvisning til denne linken

Engangspassordet må du bytte ved første gangs innlogging. Tilsendt link, brukernavn og passord skal brukes ved alle fremtidige bestillinger som du skal legge inn fra ditt grensesnitt.

Det anbefales at bestillinger legges inn så fort behovet for tolketjenester dukker opp.
Vi forstår at det i enkelte tilfeller vil være behov for akutte bestillinger og raske avklaringer. Da er det best å ta direkte kontakt på telefon 33 17 38 61.

Godkjenning av utført tolkeoppdrag:
Du som bestiller skal godkjenne tolkeoppdraget så snart som mulig etter at oppdraget er avsluttet. Du gjør dette ved å følge linken du får tilsendt automatisk etter avsluttet tolkeoppdrag.

Din godkjenning av utført oppdrag skal erstatte dagens underskrift på tolkens timeliste og er viktig bl.a. for at tolken skal få riktig vederlag.

Til toppen