Midlertidig tiltak - dumper snø i Indre havn

Innhold

Store mengder snø gjør det krevende for brøytemannskapet å finne egnede steder for oppbevaring. For å sikre god fremkommelighet for redningsmannskaper og oversiktlig trafikksituasjon er det besluttet å midlertidig dumpe snø i Indre havn.

Det har falt store mengder snø i hele kommunen de siste dagene. Noe av denne  snøen må nå fraktes bort for å kunne sikre god fremkommelighet for ambulanser, brannbiler og annet redningspersonell. 

Kommunedirektøren har derfor besluttet å dumpe snø, i en begrenset periode, i Indre havn – som er det mest effektive og egnede stedet for bortkjøring av så store mengder med snø.  

Mengden snø som dumpes i Indre havn vil bli dokumentert.

Liv og helse kommer først 

– For å kunne sikre trygge skoleveier, enkel adkomst for redningsmannskap og forsvarlige helsetjenester er vi avhengige av å ha et sted hvor vi kan dumpe snø på en effektiv og trygg måte, sier kommunedirektør Gro Herheim. 

Samtidig bekrefter Herheimat behovet for å få på plass en permanent løsning for snødeponi i kommunen er prekær. 

Kommunen har nå, foreløpig, fått en midlertidig avtale med Larvik havn om at det kan dumpes snø på et avgrenset areal på Sikatomta som er på ca. 2,5 dekar, men det vil ikke være nok for å dekke det totale behovet. 

– Situasjonene vi er i nå understreker behovet for en rask avklaring om lokasjonene for et permanent snødeponi, sier Herheim, og fortsetter: 

– Vi har undersøkt andre alternativer og vært i kontakt med flere grunneiere. Når vi nå tar beslutningen om å bruke Indre havn er det fordi vi ikke har andre gode alternativer. Liv og helse trumfer alt i en slik situasjon.

Starter onsdag

Alle som er ute for å rydde snø for Larvik kommune vil begynne å kjøre til Indre havn i løpet av morgentimene onsdag 3. januar. 

I Indre havn forventes det kjøring av snø onsdag, torsdag og fredag, og kanskje lørdag, i tidsrommet fra kl. 07.00 til 23.00 

Til toppen