Larvik kommune velger Google Workspace som samhandlingsplattform.

Larvik kommune har i dag inngått en avtale med Devoteam, som i løpet av 2021 skal bistå kommunen med å implementere Google Workspace for 4600 brukere

Anskaffelsen gjøres etter en offentlig anbudsprosess hvor både Microsoft 365 og Google Workspace ble vurdert. Devoteam sin løsning med Google Workspace vant konkurransen med høyest poengsum både når det gjaldt kvalitet og pris.

Les mer om Google Workspace her

- Dette er starten på en spennende digital reise for oss, med mål om en fullskala digital arbeidsplass for å fremme effektivt samarbeid, mobilitet og høy sikkerhet, sier IT-sjef i Larvik kommune, Sigurd Strand.

- Å gå over til en ny plattform er en omfattende oppgave som innebærer stor grad av endring for mange. Hovedfokus i implementeringsperioden er å få alle våre kolleger over på Workspace på en trygg og god måte. Devoteam vil samarbeide tett med oss i  denne digitale transformasjonen, sier Strand.

- Larvik kommune sin digitale transformasjon er et tydelig signal om at kommunen satser på innovasjon, sier Ola Persson, grunnlegger og administrerende direktør i Devoteam Cloud Services. Vi ser at interessen for Google Cloud-verktøy blant nordiske kommuner øker raskt, og Larvik representerer en ny og viktig kunde for oss.

Kommunedirektør Gro Herheim, mener anskaffelsen representerer et viktig skifte i organisasjonen. 

- Larvik kommune er en av  kommunene i landet som driver tjenestene mest kostnadseffektivt. Samtidig er vi langt fremme på innovasjon, og jeg tror det er en sammenheng her, sier Gro Herheim.

- Skal vi kunne beholde denne posisjonen også i fremtiden må vi investere i våre medarbeidere og deres verktøykasse. Vi må kunne jobbe mer integrert, med enklere tilgang til informasjon, dialog, analyse og til hverandre. Den nye plattformen blir et viktig verktøy for samhandling og økt effektivitet, som igjen vil frigjøre ressurser og styrke vår kapasitet til nyskaping. Det vil komme våre innbyggere til gode.

Kontaktperson
Sigurd Strand, IT-sjef
sigurd.strand@larvik.kommune.no

Til toppen