Kvinnedagen 2018

Vi gratulerer alle kvinner med dagen 8. mars og hyller de globale bevegelser som hjelper til med å sette lys på kvinners rettigheter, likestilling og rettferdighet.

kvinnedagen pixabay 770x433 kB.jpg

Seksuell trakassering, vold og diskriminering av kvinner har skapt store overskrifter over hele verden, og man ser et tydelig globalt engasjement for endring.

Dette er blant annet et resultat av kampanjer som #metoo.

Over hele verden er det nå kampanjer som jobber med likestillingsrelaterte spørsmål, som for eksempel likelønn og politisk deltagelse.

Til toppen