Kristine Borvik konstitueres som kommunalsjef fra 1.oktober

Blir kommunalsjef for tjenesteområdet verdiskaping og stedsutvikling

Borvik er i dag virksomhetsleder for miljø og stedskaping.

Marit Vasbotten konstitueres som virksomhetsleder frem til ny kommunalsjef er ansatt.

Rekrutteringsprosessen starter i høst.

Til toppen