Her kjøres snøen vekk de neste fem dagene

Innhold

Langestrand og Larvik sentrum først, deretter Østre Halsen og nedre Nanset. Det er rekkefølgen på områder der kommunen prioriterer bortkjøring av snømasser de neste fem dagene. Det advares mot å la barn og andre fotgjengere ferdes i gater der snøryddingen pågår.

Tirsdag kveld ble rundt 170 lastebillass med snø fra sentrum kjørt til det midlertidige snødeponiet på Sikatomta. Onsdag fortsetter ryddejobben på Langestrand og i sentrum.

– På Langestrand er det beregnet to dager til jobben, med oppstart i 11-draget onsdag. Parallelt kjører kommunen vekk snø fra sentrum. Forhåpentligvis blir vi ferdig der i dag, eller i hvert fall i løpet av morgendagen, sier avdelingsleder for kommunalteknikk, Torodd Seierstad. 

1500 lastebillass med snø

Sikatomta har plass til cirka 500 lastebillass med snø. Anslagsvis 1000 lass vil bli dumpet i sjøen ved Tollboden. De rødmerkede områdene på kartet, som kan ses lenger ned i saken, har førsteprioritet når det gjelder fjerning av snø. Deretter står de gule områdene for tur. 

Snøkaos Larvik Sentrum
Larvik sentrum skal være ferdig snøryddet i løpet av onsdagen.

– Vi har ikke tatt en endelig avgjørelse på om vi tar Østre Halsen først, eller fortsetter videre opp Greveveien og Nanset. Vi må se litt hvor det «brenner» mest torsdag morgen, samt at vi får innspill fra nødetatene vi må ta hensyn til med tanke på prioritering. 

– Hva med alle andre områder? 

– Der må det foreløpig holde med å kjøre fresing for å få bredere veier. Fresing er bestilt fra entreprenører på de aller fleste rodene. Vi har ikke lagt opp til bortkjøring der, bortsett fra konkrete hauger i enkelte kryss på grunn av sikt. Men der hvor det er mulighet for å frese inn i hager og ut i grøfter, eller flytte snøen kort lokalt, har vi ikke mulighet til å prioritere bortkjøring, sier Seierstad.

Og legger til: 

– Etter fresing vil vi gjøre en vurdering av steder som eventuelt krever bortkjøring, og lager en prioritering på dette.

Rødmerket Kart
Kartet viser de rødmerkede, prioriterte områdene for snørydding på Langestrand og i Larvik sentrum.

Må prioritere hardt

Han forventer reaksjoner fra innbyggere som bor i områder der kommunen ikke prioriterer bortkjøring. 

– Vi er nødt til å dra noen grenser, og vurdere hva som er håndterbart. Hvis alt er prioritert, er det ensbetydende med at ingenting er prioritert. Vi har rødmerkede gater som prioriteres høyest. Der beregner vi to-tre dagers arbeid. Og så har vi gulmerkede gater som vi deretter bruke ytterligere to-tre dager på. Altså skal de prioriterte områdene være ryddet i løpet av ca fem dager. Neste uke begynner vi da på nevnte hauger i veikryss, og eventuell bortkjøring som ikke er i kartet for øyeblikket. 

Pass på ungene

Onsdag morgen ble det sendt ut SMS til innbyggerne på Langestrand som bor nedenfor Kirkegata. Her oppfordres det til å flytte biler bort fra gatene det jobbes i, samtidig som det advares mot å la barn og andre fotgjengere ferdes i gater der snøryddingen pågår. 

Snøfjerning Sentrum 2
Ikke la barna leke i gater som blir ryddet for snø, sier avdelingsleder i kommunalteknikk, Torodd Seierstad.

Kjøretøy har store blindsoner hvor sjåføren ikke kan se fotgjengere, skrives det i tekstmeldingen. 

– Dette gjelder selvsagt for alle steder hvor det ryddes. Det er ingen god følelse når det går et gjenglemt akebrett gjennom snøfresen, så vær snill å ikke la barna leke i gatene, sier Seierstad. 

Sporer opp bileiere

Arbeidet fortsetter oppover Langestrand på torsdag inntil alle rødmerkede gater er ryddet. 

– Hva skjer med biler som ikke har rukket å flytte seg? 

– Mannskapene må jobbe seg rundt dem etter beste evne. Eventuelt blir det stående igjen en veistump her eller der, som vi tar senere. Vi bruker nok litt energi i tiden framover på å spore opp eiere, og forsøker å få flyttet bilene, sier Seierstad.

– Normalt ville vi skiltet parkering forbudt for slikt arbeid som dette, men vi har vurdert nå at det ikke er hensiktsmessig å sette ut masse skilt i gater hvor det ikke egentlig er noe fornuftig sted å sette dem, og at vi heller bruker tida på å få kjørt vekk mer snø. På Langestrand er det veldig godt samhold, og naboene er flinke til å hjelpe både oss og hverandre, så det meste vil nok løse seg uten særlig mye trøbbel.

Han minner om at også fylkeskommunen og Eiendomsavdelingen kjører bort snø på sine arealer. Der forventer man å være ferdig til helga.

Gulmerket Kart
Gulmerket Kart Nanset
Kartene viser planen for snørydding i de gulmerkede områdene på Østre Halsen og Nanset.
Til toppen