Gro Herheim blir kommunedirektør i Larvik kommune

Kommunestyret vedtok torsdag kveld å ansette Gro Herheim (53) som kommunedirektør i Larvik kommune.

Hun tiltrer stillingen etter nærmere avtale, men senest 1. oktober 2020.

Ordfører Erik Bringedal, som også har vært leder av ansettelsesutvalget, er fornøyd med at kommunen kunne velge mellom flere gode kandidater som både ønsket og helt sikkert ville gjøre en god jobb for Larvik. Valget falt til slutt på Gro Herheim, og ordføreren sier han ser fram til å samhandle tett med Gro om de utfordringene og ikke minst mulighetene som venter de kommende årene.

Gro er 53 år, gift, har 4 barn og bor på Revetal i Tønsberg Kommune. 
Hun har studert landskapsarkitektur og har hovedfag i regional planlegging, etterutdanning i planjuss og samfunnsplanlegging, og lederutdanning fra NHH; Solstrandprogrammet. 

Hun har sin yrkesbakgrunn fra Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune inntil hun ble rådmann i Svelvik kommune mars 2013.  I 2017 ble hun prosjektrådmann for sammenslåingen mellom Ski og Oppegård kommune, som senere ble Nordre Follo kommune, hvor hun da ble kommunedirektør fra 1. januar 2020. 

 «Jeg er takknemlig for muligheten til å jobbe for Larvik kommune igjen, og ydmyk ovenfor de forventninger som Kommunestyret har satt for oppdraget. Jeg opplever kommuneorganisasjonen som meget veldrevet, modig og fremoverlent. Jeg ønsker å bidra med min energi og kraft, og støtte det gode drift- og utviklingsarbeidet som leveres, til beste for innbyggere og ansatte. Jeg gleder meg stort til å ta fatt.» - sier Gro

Til toppen