Ekstra utbetaling i desember

Innhold

Stortinget har vedtatt å gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember.

Målgruppen for utbetalingen er alle personer som har fått eller vil få innvilget økonomisk sosialhjelp i desember 2022. Det er besluttet at alle mottakere av økonomisk sosialhjelp skal motta 1 000 kroner, og 1 000 kroner ekstra per barn. Den ekstra utbetalingen vil ikke føre til trekk i andre ordninger.

NAV Larvik legger til grunn at alle i målgruppen ønsker den ekstra utbetalingen, og er i gang med å identifisere de som mottar økonomisk sosialhjelp i desember.

Det er ikke nødvendig med muntlig eller skriftlig søknad til NAV Larvik for den aktuelle utbetalingen. Når saken er ferdig behandlet vil de i målgruppen motta vedtak på dette fra NAV Larvik.

Til toppen