Cato er kommunens nye HR-sjef

Cato Isdahl Pedersen (52) er ansatt som ny leder for HR i Larvik kommune.

Cato Pedersen Hrsjef Nettside

Rollen som HR-sjef er ikke ny for Isdahl Pedersen, som har vært konstituert som HR-sjef siden februar 2022.

– Det er spesielt gøy å bidra i en stilling som støtter opp under målene til tjenesteområdene i egen kommune, fra rekruttering, lederutvikling, arbeidsmiljø til oppfølging og veiledning. Å jobbe med HR er mangfoldig, spennende og utfordrende. Mitt engasjement og min motivasjon ligger også i det  å bidra til at andre mestrer og lykkes, sier 52-åringen.

Cato Isdahl Pedersen kommer Larvik, er gift og har to barn. Han har jobbet som leder i Larvik kommune i ca. 16 år.

I 2017 ble han HR-rådgiver i kommunen.

– Jeg har lært mye i rådgiverstillingen, som også har gjort meg trygg i HR-faget. Med den erfaring og kompetanse vi sammen besitter i HR, gleder jeg meg til å fortsette det gode arbeidet, sier Cato Isdahl Pedersen.

– En engasjert og utviklingsorientert HR-sjef

Marit Kobro, kommunalsjef for organisasjon og innovasjon er godt fornøyd med ansettelsen. 

–  Vi er veldig glade for at Cato har takket ja til stillingen som HR-sjef i Larvik kommune, forteller Marit Kobro, kommunalsjef for organisasjon og innovasjon.

– Cato har en meget relevant bakgrunn. Han har faglig tyngde, kjenner kommunen og våre utfordringer godt. Jeg er trygg på at han med sin kapasitet, kunnskap og energi vil ha mye å bidra med i utviklingen av HR-feltet.

Det var 17 søkere til stillingen. Cato Isdahl Pedersen er allerede konstituert HR-sjef og tiltrer stillingen offisielt 1. november.

 

Til toppen