Åpenhet er et av våre fremste mål

Jeg har behov for å oppklare det jeg tenker er noen misforståelser i den pågående debatten om "Bobla" - kommunens verktøy for forslag fra folkevalgte.

«Bobla» har ikke til hensikt å skjule de folkevalgtes forslag i forkant av et møte. Vi ønsker å være så åpne som mulig, men av tekniske og sikkerhetsmessige årsaker får vi ikke vist forslagene til alle gjennom dette verktøyet. Som en midlertidig løsning vil alle forslag bli publisert åpent på kommunens hjemmeside. Åpenhet er et av våre fremste mål.

Litt bakgrunnsinformasjon:

Høsten 2019 tok vi i bruk et digitalt verktøy som skulle hjelpe politisk sekretariat med effektiv og rett gjengivelse av folkevalgtes forslag til politiske vedtak, både i forkant av og underveis i et politisk møte.

Verktøyet ble tatt i bruk uten at folkevalgte ble involvert i prosessen. Det beklager vi.

Vi beklager også at verktøyet ikke har god nok funksjonalitet for å vise forslagene ut til publikum.

Men verktøyet har ikke til hensikt å skjule noe. Det har for eksempel alltid vært mulig for folkevalgte å offentliggjøre sine forslag gjennom mail, til lokalavis, i sosiale medier osv.

Allikevel mener vi helt klart at kommunens kommunikasjonskanaler bør kunne formidle forslagene til publikum, og vi har derfor forsøkt å tilpasse eksisterende system - uten å lykkes.

Vi tok derfor initiativ til opprettelse av en arbeidsgruppe der folkevalgte sammen med administrasjonen skal se på mulighetene for å utvikle en digital løsning som på en sikker måte gir mer innsyn for presse og innbyggere, Dette ble vedtatt i kommunestyret 10.november 2021. Arbeidsgruppen starter sitt arbeid på nyåret i 2022.

Inntil den nye løsningen er på plass vil kommunedirektøren omdisponere ressurser slik at alle forslag som skrives i «Bobla» også publiseres fortløpende på våre nettsider.

I tillegg er selvsagt alle politiske saker tilgjengelig på våre innsynsløsninger, både for presse og innbyggere. Alle politiske møter er åpne, og vi streamer møtene i formannskap og kommunestyre slik at flest mulig skal ha anledning til å følge møtene.

Så vidt vi kjenner har ingen kommuner et system som formidler folkevalgtes forslag til vedtak i politiske saker ut til publikum før møtene - ei heller noen som publiserer forslagene på sine hjemmesider.

Ingen inntil nå.

Gro Herheim 
Kommunedirektør

Til toppen