900 lass med snø kjørt bort fra prioriterte områder

Innhold

I Larvik sentrum og på Nanset og Østre Halsen er bortkjøringen av snø unnagjort to dager foran skjema. På Langestrand skal tempoet settes opp, mens Stavern er inne på den prioriterte arbeidslista i dagene som kommer.

Halsegata
Bilde fra Halsegata fredag formiddag.

Opprinnelig var planen å gjøre seg ferdig med Nanset og Østre Halsen i løpet av helga, men takket være stor innsats og effektivitet blant snørydderne er man allerede i mål.

- Vi er to dager foran skjema på Nanset og Østre Halsen. Og så har det ikke gått like på skinner på Langestrand, men der kommer vi til å sette inn ekstra ressurser nå så det blir mer fart, sier avdelingsleder for kommunalteknikk, Torodd Seierstad.

Kommunen har nå kjørt bort 900 av de varslede 1500 lastebillassene med snø. Sikatomta har plass til rundt 500 lass, mens resten skal dumpes i Indre havn ved Tollboden.

Snørydding Indre Havn
Fra snøtømmingen i Indre havn denne uka.

Langestrand, Larvik sentrum, Nanset og Østre Halsen var de fire prioriterte områdene, samtidig som Seierstad varslet at nye områder kunne komme inn på lista etter hvert.

De neste dagene vil blant annet Stavern bli prioritert. På kartet nederst i saken vises området i Stavern der snøen vil bli kjørt bort.

-Det er basert på en vurdering om at det er for mye snø der også. Ettersom vi er ferdige med flere områder, er det en åpning kapasitetsmessig for å kjøre bort snø i Stavern fredag og lørdag, sier han.

Også på Torstrand iverksettes fresing av snø, for å gjøre veiene bredere, i løpet av fredag. 

Neste uke vil det bli prioritert å sette inn ressurser på Veldre, Ra og Tveteneåsen for å øke framkommeligheten der, sier Seierstad.

PS! Du lurer kanskje på hvorfor akkurat din gate ikke er tatt, eller hvorfor det ser ut til at noe er glemt? Når kommunen legger opp til å åpne gater ved bortkjøring tenker vi på området som helhet. Vi kjører vekk snø i det som fremstår som "hovedveier" i et område. På Nanset rydder vi for eksempel omtrent halvparten av gatene.

Prioriteringen legger opp til at området skal bli forsvarlig fremkommelig som helhet, samtidig som at vi må fokusere på at mannskapene har en hel kommune å tenke på - så de må snart videre til neste område.

I tillegg kan det være at noe står igjen fordi vi ikke kom frem da vi var der. Da kommer vi tilbake til dette gatestrekket senere.

Snørydding I Stavern
De røde strekene viser veiene i Stavern der snøen vil bli kjørt vekk fredag og lørdag.
Til toppen