Rynkerose – et vakkert problem

Innhold

Rynkerose er en prydbusk som er godt kjent flere steder i landet, også her i Larvik. Planten vokser raskt og trives spesielt godt i områder med sanddyner og strandeng.

Problemet er at den utkonkurrerer arter som er sjeldne og truede i de samme områdene.

I tillegg danner den store ugjennomtrengelige kratt noe som kan gjøre det utfordrende å ferdes langs strendene våre. Den sprer seg lett og tåler mye og er derfor veldig vanskelig å bekjempe. 

Rynkerose Istock
Rynkerosen spres lett og er hardfør, noe som gjør den vanskelig å bekjempe.

Hvordan kan jeg bekjempe rynkeroser i min hage? 

  • Hvis det er en liten plante: grav opp eller luk over flere år
  • Hvis det er flere planter: Kombiner nedkapping og kjemisk bekjempelse, helst med hjelp av personell med sprøytesertifikat
  • Unngå å bruke kun nedkapping som tiltak da det gjerne stimulerer til mer vekst

Dette bør du vite om rynkeroser

  • Du er ikke pålagt å bekjempe lupiner i egen hage, men du er ansvarlig for at de ikke sprer seg ut av hagen din
  • Statsforvalteren prioriterer å fjerne fremmede arter i verneområder og i områder med truede naturtyper
  • Det finnes en egen handlingsplan mot rynkerose
Til toppen