Undervisningsopplegg

Innhold

Det finnes mange flotte undervisningsopplegg som kan brukes både i barnehager og skoler. Under finner du relevante lenker fordelt på kommunens fem fokusområder.

Miljømoro kort

Kortene er laget for å øke miljøbevisstheten blant ansatte, barn og foreldre i barnehager og barneskoler.

LOOP Miljøskole

LOOP Miljøskole er et gratis opplegg til undervisning om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. LOOP Miljøskole inkluderer materiell og opplegg for barnehage opp til videregående skole. 

naturfag.no

naturfag.no er et nettsted for lærere i regi av Naturfagsenteret. Her finnes læringsressurser, undervisningsmetoder og mye mer. 

Klimaskolen

Her kan du finne oppgaver og aktiviteter for undervisning om klima, miljø og bærekraftig utvikling fordelt på ulike skoletrinn. 

Lære med skogen

Lære med skogen er et tverrfaglig pedagogisk hjelpemiddel som tilbyr undervisningsopplegg med en rekke aktiviteter og oppgaver til bruk i skolen. 

Til toppen