Miljømorokort

Innhold

Bruk Miljømorokort for å øke miljøbevisstheten blant ansatte, barn og foreldre i alle barnehager og barneskoler.

Miljømorokortene gir inspirasjon til store og små. Her finnes diskusjonsoppgaver og eksperimenter dere kan gjøre i barnehagen, skolen og hjemme for å øke bevisstheten på miljøet.

Med kortene ønsker vi å

 • øke miljøbevisstheten blant ansatte, barn og foreldre ved å inspirere til miljøbevisste handlinger
 • redusere energiforbruket i barnehager og barneskoler
 • redusere avfall og øke kildesortering i barnehager og skoler
 • bruke naturen som læringsarena og øke fysiskaktivitet blant barn og voksne
 • bidra til grønne og velstelte utemiljøer

Dette er ikke et komplett læringsopplegg, men er ment som inspirasjon og hjelp for å holde fokus på miljøet i en hektisk hverdag. 

Innholdet kan brukes på tvers av aldersgrupper.

Kortenes innhold

Kortene inneholder disse temaene: 

 • Forbruk og avfall
 • Energi og vann
 • Klima
 • Kunnskap og holdning til miljøet
 • Transport og utslipp

Kategorier på kortene

 • Informasjon
 • Samtaleord
 • Tips til diskusjonstemaer
 • Aktiviteter tilpasset aldersgruppene: 1-3 år, 3-5 år og 5-7 år.
 • Voksengreier

Kontakt

Tips og ideer kan sendes til miljo@larvik.kommune.no.

Til toppen