Fiskeregler og ordensregler

Innhold

Informasjon om fiskeregler og rapportering.

 1. Larvik kommune gir rett til gratis fiske med en stang innenfor området som er avmerket på kartet. Fra båt kan man fiske utenfor blå merking til midten av Lågen. 
 2. Skal du fiske etter laks/sjøørret må fisketrygdavgiften være betalt.
 3. Ferdsel på land må bare foregå i utmark. Respekter privatlivets fred.
 4. Fiskeredskap som har vært benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres. Dette er viktig av hensyn til faren for spredning av smittsomme fiskesykdommer.
 5. All fangst skal rapporteres inn på følgende måte:
 • Navn på vald:
 • Dato:
 • Art:
 • Vekt:
 • Redskap:
 • Navn på fisker:
 • Om fisken er gjenutsatt (r) eller ikke (c)

Sendes til postmottak@larvik.kommune.no

Merk epost med v/Aase Karine Nakjem

6. Fiskeregler

Numedalslågen (fra utløpet i sjø til og med Holmfoss)

15.mai – 8 august

Numedalslågen (oppstrøms Holmfoss til Hvittingfoss)

10.juni – 26.august

Fisketid Hagenes vassdraget

15.august – 10. oktober

 

 • For sportsfiskere er det en kvote på maks 2 laks pr. døgn, mens det ikke er noen personlig års kvote.
 • Døgnkvoten gjelder for perioden kl. 24-24. Når døgnkvoten er full, skal fiske opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote.)
 • Hvis fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til veiledningshefte utgitt av NINA (http://.nina.no/gjenutsetting). Merk at fisk ikke skal gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader.
 • Det er tillatt å fiske med reke. Det er bare tillatt å benytte enkel-, dobbel- eller trippelkrok ved slikt fiske, og kroken må være i overensstemmelse med de regler som gjelder for krokstørrelser. Søkket skal bindes til svivel overfor kroken i et snøre som har lavere bruddstyrke enn hovedsnøret. Dette gjelder også ved bruk av søkke sammen med mark og flue.
 • Dersom det er flere fiskere som ønsker å fiske på den samme fiskeplassen, skal det rulleres hver halv time (ned strøms).
 • Tiden på en halv time starter når fisker sier ifra og ankommer fiskeplassen, der flere fisk

Skal du fiske i et av våre mange vann får du mer informasjon om fiskekort her.

Fiskeravgift -laks, sjøaure og sjørøye.

Den som har fylt 16 år og som vil fiske på lakseførende strekning i elv er pliktig til å betale fiskeravgift. Elv regnes vanligvis som lakseførende fram til en foss som laksen ikke klarer å passere, eller til grense fastsatt av fylkesmannen.

Fiskeutstyr i Lågen må desinfiseres

Alle som ønsker å kjøpe fiskekort for Nedre Lågen fiskekortområde skal forevise gyldig kvittering for desinfisert utstyr før fiskekort utstedes.

Til toppen