Skogskjøtsel i Bøkeskogen

Innhold

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark starter opp vinterens skogskjøtsel i Bøkeskogen i uke 3

Skjøtselssone Larvik Bøkeskog (1)

Skjøtselen vil i hovedsak foregå i det fargelagte området på kartet, men det vil også bli gjort enkelte mindre tiltak andre steder i skogen.

Planlagte tiltak

• Beskjæring/oppstamming av trærne rundt lekeplassen og langs Bøkekroa.
• Felling og beskjæring av trær som utgjør en fare for sikkerhet langs stier/veier.
• Opprydding av nedfall.
• Etablering av 4 lysåpninger inne i skogen.
• Noe tynning av den yngre delen av skogen i vestre del av skjøtselsområdet.

Det er Trepleiefirmaet Lilleby AS som skal utføre arbeidet.

Til toppen