Nye fareskilt ved Lågens utløp

Det er montert sju nye fareskilt langs lågens utløp. Fem er plassert langs Revstien og to ved Hvittensand.

Oversikt skiltplassering ved Lågens utløp.

Kartet viser plasseringen av de syv skiltene.

Larvik havn har montert fem fareskilt langs Revstien (vestsiden) og Larvik kommune har montert to skilt ved Hvittensand. 

Skiltene er plassert slik at de er lett å se for alle besøkende. 

Larvik kommune har montert opp to skilt ved Hvittensand. 

Skiltene er plassert der folk ferdes. 

Til toppen