Miljørntilskuddet - nesten 300 000 kr tildelt

Innhold

283 680 kroner fra Miljørntilskuddet er fordelt på åtte søkere.

Hovedutvalget for miljø, kultur og næring behandlet søknadene til Miljørntilskuddet i sitt utvalgsmøte 1. juni.

Er du nysgjerrig på hva det ble tildelt midler til? Under ser du en oversikt over hvem som fikk tilsagn om tilskudd, og til hva:  

Søker 

Tiltak

Larvik Læringssenter 

1 elsparkesykkel til bruk på tjenestereiser 

Borgejordet barnehage

Kildesorteringsstasjon

Arbeidsgruppe Naturmangfold, Larvik kommune 

Utarbeidelse av naturmangfoldsplan 

Jordet skole/SFO

Skolehage 

Svarstad Idrettslag 

Varmepumper i klubbhus 

FAU Berg skole 

Sykkel-/spearkesykkelstativ 

Ny søkerunde

Rakk du ikke å levere søknad i april? Fortvil ikke! 

Politikerne vedtok i samme møte at det skal kjøres en søkerunde til med frist 5. september 2022

Lese mer om tilskuddsordningen og levere din søknad her
Miljørntilskudd Logo (1)
Til toppen