Miljøfyrtårnsertifisering til Rocks of Norway AS

Vi gratulerer! Rocks of Norway AS mottok sitt Miljøfyrtårnsertifikat av ordfører Erik Bringedal 11. november 2021.

Miljøfyrtårn 11.11.2021 Rocks Of Norway AS 3000X2000
Miljøfyrtårn 11.11.2021 Rocks Of Norway AS 2 3000X2000
Miljøfyrtårn 11.11.2021 Rocks Of Norway AS 3 3000X2000
Miljøfyrtårn 11.11.2021 Rocks Of Norway AS 4 3000X2000

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen