Miljøfyrtårnsertifisering til Larvik tannklinikk

Vi gratulerer! Larvik tannklinikk mottok sin Miljøfyrtårnsertifisering av ordfører Erik Bringedal 11. februar 2020.

Miljøfyrtårn Larvik Tannklinikk 11.02.2020, Foto Marit Vasbotten 770X433

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen