Miljøfyrtårnsertifisering til Larvik Bilpleie og Bilglass AS

Vi gratulerer! Larvik Bilpleie og Bilglass AS mottok sin Miljøfyrtårnsertifisering av ordfører Erik Bringedal 5. mars 2020.

Larvik Bilpleie Og Bilglass AS 05.03.2020, Foto Marit Vasbotten 770X433

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen