Miljøfyrtårnsertifisering til Hem Hagesenter

Vi gratulerer! Hem Hagesenter AS mottok sin Miljøfyrtårnsertifisering av ordfører Rune Høiseth 10. april 2019, som det første hagesenteret i Larvik!

Hem Hagesenter via Ragnar Kløverød 10.04.2019 770x433.jpg

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen