Miljøfyrtårnsertifisering til Entreprenørfirma Haakon Skuggedal AS!

Vi gratulerer! Entreprenørfirma Haakon Skuggedal AS mottok sin Miljøfyrtårnsertifisering av ordfører Erik Bringedal 17. desember 2019.

Miljøfyrtårn 17.12.2019 Entreprenørfirma Haakon Skuggedal 770X433

Ordføreren sa i sin tale at bedriften oppfyller kriteriene som er satt innenfor system, arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, transport, avfall og estetikk. Bedriften har levert miljørapport, som inneholder mål og tiltak innenfor disse temaene - spesielt viktig er tiltak innenfor kriteriet transport, som er det mest vesentlige miljøaspektet i bedriften.

Ellers kan det fremheves at bedriften har et relativt lavt sykefravær, gode rutiner for kildesortering, et bra system for oppfølging av daglig drift (blant annet med bruk av smarttelefoner) og gode rutiner for substitusjon (velge de minst miljøbelastende kjemikalier). Bedriften har lagt opp til ladestasjon for elbiler, og vil vurdere kjøp av fossilfrie biler og andre kjøretøy ved fremtidige anskaffelser.

Gratulerer som ny Miljøfyrtårnbedrift!

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen