Miljøfyrtårnsertifisering til Bergene Holm AS

Vi gratulerer! Bergene Holm AS sitt hovedkontor, avdeling Larvik og avdeling Kvelde ble miljøfyrtårnsertifisert i november 2020 og 1. februar ble det digital overrekkelse fra ordfører Erik Bringedal!

Bergene Holm 1, Foto Bergene Holm 770X433

Mandag 1. februar ble det arrangert en flott digital overrekkelse av de tre Miljøfyrtårndiplomene fra ordfører Erik Bringedal til Bergene Holm AS sitt hovedkontor, avdeling Larvik og avdeling Kvelde.

Bergene Holm 3, Foto Bergene Holm 770X433
Bergene Holm 2, Foto Bergene Holm 770X433
Bergene Holm 5, Foto Bergene Holm 770X433

Foto: Bergene Holm

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. Miljøfyrtårnsertifisering skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt.

Til toppen