Kartlegging av eiketrær i Larvik kommune fortsetter

Innhold

Årets kartlegging vil i hovedsak foregå i Lågendalen og andre dalstrøk nord for E18.

Visste du at grove eller hule eiketrær skal bevares? Grove og hule eiketrær er leveområder for mer enn 1500 arter av insekter, sopp og lav, og mange av disse har hule eiker som sitt eneste levested. På grunn av dette har slike trær fått status som en utvalgt naturtype etter naturmangfoldsloven, og skal bevares. Fylker rundt Oslofjorden hører til kjerneområdet for gamle eiketrær i Norge, og Larvik kommune er svært rik på denne naturtypen som har blitt kartlagt i en årrekke.

Årets kartlegging

Årets kartleggingsarbeid av grove og hule eiketrær i Larvik har startet opp, og vil etter planen pågå til og med mai 2020. Kartleggingen vil i hovedsak foregå i Lågendalen og andre dalstrøk nord for E18. Arbeidet gjøres i regi av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, som har engasjert biolog Rune Solvang fra Asplan Viak til å gjennomføre selve kartleggingen.

Resultatene

Kartleggingsarbeidet er en del av nasjonal kunnskapsbygging, der målet er å få på plass god, stedfestet informasjon om viktige naturverdier til bruk i blant annet arealforvaltning. Resultatene fra dette arbeidet kan være nyttig for grunneiere og andre som ønsker å søke om tilskudd for å ta vare på truede arter og naturtyper. Det vil også være lettere å ta hensyn til naturverdiene ved planlegging av utbygging og andre tiltak. Resultatene fra kartleggingen tilgjengeliggjøres for alle via Artskart

For mer informasjon se Fylkesmannens hjemmeside

Hule Eiker2 Web
Til toppen