Bli med på Østersdugnaden 2019

Alle kan bli med på Østersdugnaden, som skal bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten. Utstyr kan du hente i kommunens Servicetorg i Feyersgate 7.

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold. For å begrense artens vekst er "Østersdugnaden" etablert. En folkedugnad hvor alle som vil kan bidra til å fjerne stillehavsøsters fra Vestfoldkysten.

Det er Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, i samarbeid med Oslofjorden friluftsråd, som har etablert dugnaden. 

Om dugnaden

Dette er en utvidelse av "aksjonsuken" fra 2018, og blir et prosjekt av fast varighet. Målet er å redusere spredningen av denne fremmede arten langs kysten vår. 

nettsiden til Vestfold fylkeskommune kan du lese mer om dugnaden. Her finner du informasjon om metoder og utstyr for plukking, håndtering av skjell eller matsikkerhet. Via en kartfunksjon kan alle enkelt registrere det de plukker og melde inn behov for henting av skjell. 

Følg også aksjonen på Facebook

Vil du delta?

Nå kan du hente nett, hansker og informasjonsmateriell om plukking av østers på Larvik kommunes servicetorg i Feyersgate 7.

Til toppen