Selger du tobakk?

Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister.

Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr.

Kommunene er pålagt å føre tilsyn med alle som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater, som e-sigaretter og urtesnus.

Hensikten med den nye ordningen er å bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven, og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige (jf. tobakksskadeloven kapittel 2).

Årlig tilsynsavgift er for tiden 4700 kroner.

For midlertidige salgssteder kreves det 1220 kroner. Med midlertidig salg menes salg i en periode på opptil 30 dager årlig.

Avgiftsnivået reguleres årlig etter gjeldene satser i Forskrift om registrering og tilsyn med salg av tobakksvarer § 24.

Forøvrig henvises det til ytterligere informasjon på Helsedirektoratets nettsider.

Ved eventuelle spørsmål kan Unn Kristi Bruserød kontaktes på telefon 33 17 10 00 eller unn.kristi.bruserod@larvik.kommune.no

Til toppen