Landbruk - hvem svarer på hva

Innhold

Landbruk - hvem svarer på hva?

 

Dag Trygve Enden
dag.trygve.enden@larvik.kommune.no, tlf. 91 35 09 33

Virksomhetsleder: Overordnet ansvar. Matjordplaner.

 

Camilla Vaaden, rådgiver
camilla.vaaden@larvik.kommune.no, tlf. 98472462

Jordbruk: Produksjonstilskudd, RMP, klimabetinget produksjonssvikt, delings- og konsesjonssaker, slammelding, autorisasjonsbevis plantevern og gnager, sykdomsavløsning, omdisponering av jord, dispensasjon spredning av husdyrgjødsel, utvalgt kulturlandskap (UKL), næringsutvikling (Innovasjon Norge-søknader)

 

Sondre Kasin Mathisen, rådgiver
sondre.kasin.mathisen@larvik.kommune.no, tlf. 938 47 825

Jordbruk: Drenering, SMIL, slammelding, produksjonstilskudd, RMP, vannforvaltning. 

 

Sondre Næss Enge, rådgiver
sondre.nass.enge@larvik.kommune.no, tlf.477 64 320

Jordbruk/byggesak: delesaker, konsesjon, byggesaker i LNF, oppfølging av driveplikt, Innovasjon Norge-søknader. 

 

Lars Gladhaug
lars.gladhaug@larvik.kommune.no, tlf. 41 22 26 31

Skogbruk: Skogfond, NMSK, bygging av landbruksvei, boplikt, egenerklæringer om konsesjonsfrihet, nydyrking, oppdatering Gårdkart (AR5), omdisponering av jord.

 

Lasse Krogstad
lasse.krogstad@larvik.kommune.no

Viltforvaltning: Bestandsplaner, jegerprøve, skadefelling, viltpåkjørsler - ettersøk, landbruksregisteret, nydyrking, oppfølging av landbrukseiendommer i dødsbo, plansaker.

 

 

Monica Berg Mortensen
I permisjon til 2025. 

 

Til toppen