Landbruk - hvem svarer på hva

Innhold

Landbruk - hvem svarer på hva?

 

Dag Trygve Enden
dag.trygve.enden@larvik.kommune.no, tlf. 91 35 09 33

Virksomhetsleder: Overordnet ansvar

 

Johanne Dolven
johanne.dolven@larvik.kommune.no,  tlf. 98 23 16 72

Jordbruk: Næringsutvikling (bygdeutvikling), produksjonstilskudd, regionalt miljøtilskudd (RMP), tilskudd til avløsning ved sykdom, tilskudd til tiltak i beiteområder, SMIL-tilskudd (kulturlandskap og biologisk mangfold), konsesjon, deling, autorisasjonsbevis plantevern og gnagermidler, byggesaker i LNF, omdisponering av jord, vannforvaltning område Numedalslågen

 

Monica Berg Mortensen
monica.berg.mortensen@larvik.kommune.no, tlf.  99 29 05 52

Jordbruk: SMIL-tilskudd (forurensning/vann), tilskudd til drenering, produksjonstilskudd, oppfølging av driveplikt, slammelding, matjordplaner, dispensasjon spredning av husdyrgjødsel, vannforvaltning område Horten-Larvik og Siljan-Farris

 

Camilla Vaaden, rådgiver
camilla.vaaden@larvik.kommune.no, telefon 98472462

Jordbruk: Produksjonstilskudd, RMP, delings- og konsesjonssaker, drenering. 

 

Lars Gladhaug
lars.gladhaug@larvik.kommune.no, tlf. 41 22 26 31

Skogbruk: Skogfond, NMSK, bygging av landbruksvei, boplikt, egenerklæringer om konsesjonfrihet, nydyrking, oppdatering Gårdkart (AR5)

 

Lasse Krogstad
lasse.krogstad@larvik.kommune.no,

Viltforvaltning: Bestandsplaner, jegerprøve, skadefelling, viltpåkjørsler - ettersøk, landbruksregisteret (produsentnummer), nydyrking, oppfølging av landbrukseiendommer i dødsbo

 

 

 

Til toppen