Prosjekt økt verdiskaping i landbruket 2. april 2019

Innhold

Vi inviterer til nytt møte i prosjekt økt verdiskaping i landbruket tirsdag 2. april kl. 18.00 - 20.30. Påmeldingsfrist: 1. april kl. 12.00.

Sted: Colab Larvik, Brannvaktsgate 5, 3256 Larvik. Det er gratis å delta.

Landbruk 24.01.2019 770x433.jpg

Som en oppfølging etter stormøtet vi arrangerte på Sliperiet 26. februar tar vi prosjektet videre og inviterer dere til et nytt møte! Åpent også for de som ikke var på forrige møte!

Dette er et prosjekt der vi ikke har skrevet fasiten for hvordan organisere og drive prosessen videre. Vi har noen forslag til hvordan dette kan gjøres og vi vil presentere dette på møtet. Videre er Gründernettverket klar til å starte opp med sitt tilbud. Med bakgrunn i dette ønsker vi en dialog om hva og hvordan, slik at vi imøtekommer dere på best mulig måte i forhold til de ønskene dere har.

Program

  • 18.00 Velkommen, oppsummering så langt og veien videre v/ Håvard Gulliksen, Larvik kommune, landbrukskontoret.
  • 18.20 Innspill og dialog.
  • 19.00 Forretningsmodell - verktøy for idémyldring, fokus og prioritering for videre utvikling.
  • 19.30 Mat og prat.
  • 20.00 Gründernettverket – nettverksbygging og utdypende info om tilbudet.
  • 20.30 Avslutning og vel hjem.

Kontaktperson

Helle I. Stabel, telefon 93408202.

Påmelding

Frist: 1. april kl. 12.00

Påmeldingsskjema
Til toppen