Presentasjon av planforslaget for Bypakke Larvik

Innhold

Beskriver strategier og tiltak for gjennomføring av den første fasen av bypakkearbeidet.

Untitled Design (5)
Planforslaget ble presentert av prosjektleder Jørgen Johansen på et møte mandag 21.november.


Bakgrunn

I 2021 inngikk Larvik kommune et partnerskap med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Hensikten er å utvikle et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem i Larvik, med høy andel gange, sykkel og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum. Bypakke Larvik skal også bidra til det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken.


Planforslaget

Gjennom inneværende år har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de ulike partene i samarbeidet utarbeidet forslag til en overordnet plan for det videre arbeidet med Bypakke Larvik. Basert på analyser av dagens reisevaner og trafikksystem i Larvik angir planen hvilke strategier og tiltak som legges til grunn for oppstart og gjennomføring av den første fasen av bypakkearbeidet.

Planforslaget fremmes nå for politisk behandling og høring:

  • Kommunestyret 14. desember 2022
  • Høringsfrist 1. februar 2023
  • Politisk sluttbehandling mars 2023
Planforslag og saksdokumenter Se møtet i opptak her Se presentasjonen her
Til toppen