Millioner til Herregården og Herregårdshagen

Innhold

Fylkeskommunen har bevilget 18 millioner kroner til Herregården og Herregårdshagen i Larvik. – Dette er en gavepakke til byen vår i en størrelsesorden man sjeldent ser, sier kommunedirektør Gro Herheim.

Jubler For Herregårdshagen Foto Kjersti Bache ØP

Det var politikerne i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett som vedtok dette torsdag 20. oktober.

Hele 18 millioner kroner er bevilget til Larviks unike Herregården og Herregårdshagen, fra fylkeskommunens kulturfond på 50 millioner kroner. 

Flere spennende prosjekter

Sammen med Vestfoldmuseene har Larvik kommune søkt om midler for å transformere de gamle skolegårdene i Larvik og skape et grønt bysmykke i barokk stil.

Det er flere planlagte prosjekter, blant annet restaurere hovedbygningens første og andre etasje, hvor prioriterte vegger og vinduer skal restaureres. Også et kinesisk silketapet fra 1700-tallet skal restaureres.

Alle tiltak er søknadspliktige og må detaljplanlegges i samråd med kulturminnemyndighetene; fylkeskommunen og Riksantikvaren.

Mulighetsstudien som skal utarbeides vil danne grunnlag for en reguleringsplan. I mellomtiden vil det være mulig å etablere mer eller mindre permanente strukturer.

Jubler for nyheten

Ingerid Heggelund er prosjektutvikler i Larvik kommune, og har skrevet søknaden sammen med Vestfoldmuseene.

– Dette er fantastiske nyheter, sier Heggelund.

Aina Aske ved Vestfoldmuseene er også glad. Sammen med en gjeng fra museet og kommunen var hun torsdag samlet for å følge behandlingen av saken. Det var full jubel da vedtaket ble gjort.

– Vi kan nesten ikke tro det, etter så mange års hardt arbeid. Tusen, tusen takk for den flotte gaven! sier Aske.

Store planer for Herregårdshagen

– Visjonen til Vestfoldmuseene og Larvik kommune er å reetablere en hage, basert på de historiske kildene og det strenge aksesystemet, som harmonerer med Herregården og ruinene av det gamle steinslottet og som samtidig vil være nyskapende, fremtidsrettet og relevant, forteller Heggelund.

Aina Aske ved Vestfoldmuseene sier det er viktig at det jobbes lang langsiktig, med delmål underveis.

– Løsningen som velges må ha rom for lokalt engasjement og reell påvirkningsmulighet. Erfaringene og kunnskapen fra etableringen av det temporære hageanlegget fra 2021 vil vi forsøke å videreføre i byggingen av en varig løsning.

Om Herregården

  • Herregården ble oppført som Larvik grevskaps residens i 1674 og er et av Norges viktigste kulturminner fra eneveldets tid (1660-1814).
  • Herregården var Ulrik Fredrik Gyldenløve stattholderresidens og hovedsete for grevskapet Laurvigen.
  • Hovedbygningen brukes til museum, men også som konserter, teater, dans og foredrag. Bygningen er fredet.
Fasade I Kveldssol Web
Til toppen