– Meld fra til kommunen ved vesentlig lavere avlinger

Innhold

Hvis du som produsent frykter vesentlig lavere avlinger enn gjennomsnittet, og svikten kan knyttes til klimatiske forhold, må du melde fra til kommunen.

Kombinasjon av tørke og varme kan redusere avlinger betraktelig. Hvis du som produsent frykter vesentlig lavere avlinger enn gjennomsnittet (lavere enn 70 %) de siste årene, og svikten kan knyttes til klimatiske forhold, må du melde fra til kommunen.

Melde fra selv

Nytt i år er at du melder fra selv i meldeskjema fra Landbruksdirektoratet. Meldingen blir sendt kommunen, som kan ta kontakt med deg hvis det er behov for en befaring.

Meldingen bør sendes så fort du frykter at det vil bli en betydelig svikt.

Vær obs på at dette kun er en melding om mulig svikt. Dersom forholdene ikke bedrer seg gjennom sesongen, og svikten blir stor, må du sende søknad om tilskudd ved produksjonssvikt innen 31. oktober.

Her melder du fra til Landbruksdirektoratet Les mer om tilskudd ved produksjonssvikt
Til toppen