Kveldsseminar om solenergi i landbruket

Innhold

5. desember inviteres det til seminar om bruk av egne gårdsressurser - produksjon av fornybar energi. Seminaret har fokus på solenergi gjennom solceller og solfangere.

Landbrukskontoret i Larvik arrangerer, i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og energiforum, temakveld om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Målet er deling av kunnskap og erfaringer som gjør det lettere å velge gode løsninger for produksjon av energi og varme med fornybare kilder på egen gård. 

Tid: 5. desember 2018 Kl. 18.00 - 21.30

Sted: Bøndenes Hus, Kirkefjerdingen 2, Tjølling. 

Program

Trenger vi solenergi i Norge? Benjamin Rød, Vestfold klima- og energiforum

Ulike løsninger og erfaringer for landbruket - Simen Bergan, Vestfold Bondelag

Presentasjon av solcelleleverandør - Olav Hunshammer, Bluetec

Energimarkedet for solcelleenergi og lagring av energi - Skagerak nett

Solfangere og varmepumpe – tilpasset gården drift - Bjørn Langjordet, Energirådgiver Larvik kommune

Betaling

Arrangementet er gratis, men du må melde deg på. 

Meld deg på
Til toppen