Inviterer til frokostmøte om Bypakke Larvik

Lurer du på hva en bypakke egentlig er? Hva har andre steder som har jobbet med bypakker fått til? Eller lurer du rett og slett på hva vi skal skal gjøre i Bypakke Larvik?

Onsdag 26. januar kl. 08.00 til 09.00 kan alle som ønsker, delta på vårt digitale frokostmøte.

Oppstarten av Bypakke Larvik innebærer starten på et svært viktig utviklingssamarbeid for Larviksamfunnet, forteller prosjektleder i Larvik kommune Jørgen Johansen.

– I frokostmøtet skal vi snakke om hva det innebærer at Larvik nå starter opp sitt bypakkearbeid og hva vi har tenkt til å gjøre fremover. I tillegg vil det bli vist eksempler fra andre steder som har lykkes med tilsvarende arbeid.

I tillegg til Larvik kommune, kommer det også representanter fra våre samarbeidspartnere i Statens vegvesen og Vestfold og Telemark fylkeskommune.


Vi håper at så mange har interesse av og mulighet til å stille!

Flere frokostmøter

Frokostmøtet blir en av flere digitale som Bypakke Larvik vil invitere til. Det er fordi informasjon og involvering er viktig i et prosjekt som dette.

– Derfor kommer vi til å invitere til flere digitale frokostmøter utover våren der alle som ønsker kan delta, både for å få informasjon og komme med innspill, avslutter Jørgen Johansen.

Kort om Bypakke Larvik

  • Et partnerskap som består av Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet
  • Har som formål å utvikle et framtidsrettet transportsystem med høy andel gange, sykkel og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum
Til toppen