Invitasjon til skattekurs i landbruket

Gratis kveldskurs om skatt og skatteplanlegging i landbruket onsdag 30. mars 2022 kl. 18.00-21.00 i Feyers gate 7 (maks 50 deltagere). Enkel servering. Påmeldingsfrist: 28. mars.

Colab Larvik og Larvik kommune inviterer i samarbeid med lokale bondelag til kveldskurs om skatt og skatteplanlegging i landbruket. Kursholder er regnskapsfører og takstmann Marit Sibbern. Marit har lang erfaring med landbruksregnskap og jobber også som landbrukstakstmann og med eierskifte. Kurset er nyttig for alle som driver landbruksvirksomhet på egen gård.

Feyersgate 7, 3256 Larvik. Onsdag 30. mars 2022 kl. 18.00-21.00. Gratis, enkel servering.

Påmeldingsfrist mandag 28. mars (maks 50 deltakere).

Meld deg på nå

Temaer for kvelden vil være:

  • skatteplanlegging (på lovlig vis)
  • næring eller kapitalinntekt – fordeler og ulemper?
  • avskrivninger og påkostninger
  • kort om skatt ved AS/ENK
  • skattesatser, trinnskatt, opparbeide pensjonsrettigheter
  • skatt i forbindelse med eierskifte

Møtet blir det første av i alt tre planlagte møter i 2022 innenfor temaet økonomi i landbruket.

Til toppen