Hva og hvor er Colab Larvik?

Innhold

Colab Larvik ble til gjennom et samarbeid mellom gründere, Larvik kommune og Larvik Næringsforening. Et arbeidsfellesskap for mennesker og selskaper, som ønsker å satse på egne prosjekter.

et arbeidsfellesskap for mennesker og selskaper, som ønsker å satse på egne prosjekter.

Tilbudet retter seg mot frilansere, oppstartsselskaper og etablerte bedrifter som søker et profesjonelt miljø, ny kunnskap og styrket kompetanse.

Ved å samle innvovasjonstilbud, utviklermiljø og arrangementer på ett sted, skal Colab fungere som "Huset for nyskaping" i Larvik

 

Colab ble til gjennom et samarbeid mellom gründere, Larvik kommune og Larvik Næringsforening. Gjennom en ettårig prosess ble konseptet utviklet og forankret med eierskap i Larvik kommune og Larvik næringsforening. I september 2017 flyttet Colab inn i Brannvaktsgate 5 og etablerte foreningen Colab 3.0.

Når en lykkes, lykkes alle


Historien til Colab handler om at når en lykkes, lykkes alle. Å skape arbeidsplasser eller suksess i markedet er krevende, men ikke umulig. Ved å samle mange mennesker og bedrifter som har lyst til å få til noe, tror vi sjansene øker for å komme i mål. Vi tror måten vi jobber og organiserer oss på har en effekt på de resultatene vi oppnår, hver for oss og sammen.


Gjennom å inspirere, støtte og lære av hverandre skaper vi et motiverende, selvforsterkende miljø, som fremmer vekst og utvikling.


Jo flere som lykkes med sine satsninger, dess mer ressurser og tillit vil komme oss til gode i Larvik. Om vi kan hjelpe andre med våre erfaringer, er det positivt så lenge det bidrar til økt verdiskapning i en større sammenheng.


Colab Larvik skal bygge en kultur for entrepenørskap. For oss gir det mening å skape et miljø der man hjelper og støtter hverandre, i arbeidet med å etablere, drive og utvikle virksomheter. Vi ønsker at kulturen og miljøet vi bygger i fellesskap med våre medlemmer og samarbeidspartnere, skal være til videre inspirasjon for hele byen og vår regionen.

Styret

Styret består av en representant fra Larvik kommune, en fra Larvik næringsforening og en brukerrepresentant.

  • Vilhelm Einen, Larvik kommune
  • Tore Hansen, Larvik næringsforening
  • Bjørn Z. Ekelund, brukerrepresentant
Til toppen