Første storsamling for Bypakke Larvik

Innhold

Rundt 60 deltakere samlet til digital idédugnad. - Arbeidet med Bypakke Larvik blir en en av de viktigste bærebjelkene for å skape en attraktiv kommune, sier ordfører Erik Bringedal.

Smartmockups Storsamling Bypakkelarvik 040222

Kort fortalt er målet med Bypakke Larvik å utvikle et fremtidsrettet transportsystem - og legge til rette for et attraktivt bysentrum.

Portefølje av små og store prosjekter

Ordfører i Larvik, Erik Bringedal (H) ønsket deltakerne fra blant annet kommune, fylkeskommune, vegvesenet, næringsliv og andre interesseorganisasjoner velkommen.

- I Bypakke Larvik ligger det også folkehelse, stedsattraktivitet, miljøvennlige løsninger, funksjonalitet og estetikk. De fleste elementer som er viktig for å utforme det gode samfunnet, var noe av det Bringedal trakk fram.

- Vi skal ende opp med en portefølje av prosjekter, små og store, som alle har til felles å løfte byen vår i en positiv og fremtidsrettet retning.

Spennende og gode innspill

Hovedmålet med samlinga var å komme med innspill og forslag til aktuelle tiltak. Inndelt i ti ulike grupper diskuterte deltakerne blant annet hva som må til for å nå målene, og aktuelle tiltak.

- Samarbeid, holdningsendringer, innbyggerinvolvering, dialog med næringsliv, ungdom og eldre, utbedring av Øyakrysset, dobbeltspor til Larvik, bedre kollektivtilbud, billigere bussbiletter, selvkjørende busser, var noe av det som ble spilt inn.

Fakta om Bypakke Larvik

  • Bypakke Larvik er et samarbeid mellom Larvik kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet
  • Har som formål å utvikle et framtidsrettet transportsystem med høy andel gange, sykkel og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum
  • Hovedfokuset er tiltak i og inn mot Larvik by, der ca. halvparten av Larviks befolkning bor
  • Det er avsatt til sammen 28 millioner kroner fra disposisjonsfondet til arbeidet. Planen er at midlene skal brukes i løpet av 6 år.

- Samarbeid er nøkkelen

Larvik kommune har flest biler per husholdning i Vestfold. For å nå målet om å få flere til å velge å gå, sykle eller reise kollektivt, og nå målet om nullvekst i personbiltrafikken, er samarbeid om Bypakke Larvik nøkkelen, tror Johansen.

- En bypakke handler ikke bare om samferdsel, det handler om byutvikling. Dette er et langsiktig arbeid, og i løpet av våren 2022 og fram mot sommeren skal vi konkretisere og ferdigstille en prosjektplan, forteller prosjektleder Jørgen Johansen, som også legger til at det jobbes med en nettside for Bypakke Larvik.

I april skal det gjennomføres en ny arbeidssamling. 23. mars og 1. juni vil det også bli invitert til frokostmøter om Bypakke Larvik som er åpne for alle.

Presentasjoner fra samlingen

Til toppen