Byutvikling engasjerer i Larvik

Innhold

500 personer takket ja til å bli med i Folkestemmen – et folkepanel for Larvik by. Nå er folkepanelet komplett. 30 innbyggere fra 17 til 94 år skal representere innbyggerne.

Bøkkerfjellet + Indre Havn (2)

24 av deltakere ble trukket ut gjennom et lotteri, som sikrer et representativt utvalg av innbyggerne når det gjelder alder, kjønn og utdanningsnivå.

6 deltakere fra Thor Heyerdahl videregående skole er også trukket ut, gjennom et eget lotteri hvor elever i forkant meldte sin interesse.

5000 tilfeldige innbyggere fra hele kommunen fikk SMS mandag 7. november med spørsmål om de ønsket å bli med i et folkepanel.

– 10 prosent takket ja. Det tror jeg nesten er verdensrekord, sier Håkon Iversen i SoCentral. Larvik kommune har valgt SoCentral som samarbeidspartner for å gjennomføre folkepanelet.

Deltakerne har fått e-post om at de er trukket ut og informasjon om hva som skjer videre.

Bøkkerfjellet til Tollboden og Indre havn

Larvik er en av fire byer i Norge som er valgt ut til å delta i den anerkjente europeiske arkitektkonkurransen Europan 17. Området og prosjektet kommunen deltar med strekker seg fra parkeringsplassen ved Bøkkerfjellet, over Bøkkerfjellet og helt ned til Tollboden hvor den gamle fiskerhavna lå.

– For å gi arkitektene som skal delta i konkurransen best mulig grunnlag vil kommunen at innbyggerne i Larvik deltar i hele prosessen, og dette er bakgrunnen for at vi har valgt folkepanel som metode. Det er første gang vi gjør, forteller Ingerid Heggelund i Larvik kommune.

Dette skjer videre

Hva bør skje med Larvik sentrum? Hvordan bør det se ut på Bøkkerfjellet, i og rundt Tollboden, og hvor bør biblioteket ligge? Dette kan folkepanelet mene noe om.

I tiden framover skjer det mye:

Byvandring lørdag 10. desember for å se det aktuelle området
Første samling er torsdag 15. desember
Andre samling er tirsdag 10. januar
Tredje samling er tirsdag 24. januar
Fjerde samling er tirsdag 7. desember
Femte samling er tirsdag 14. februar
Sjette samling skjer høsten 2023, dato avklares senere
Mer om folkepanel
Prosessen med folkepanel skiller seg fra andre medvirkningsprosesser på tre hovedpunkter:

Deltakerne er tilfeldig utvalgt og er demografisk representative for et område, en by, eller et land
De får inngående kunnskap om temaet, presentert fra ulike fagmiljøer
De får tid til å diskutere, og søker enighet seg imellom om det de kommer frem til

Til toppen