Andre bypakkesamling i Larvik

Innhold

Rundt 50 representanter fra kommunen, fylkeskommunen, næringsliv, politikere og andre interesseorganisasjoner var samlet for å diskutere aktuelle tiltaksområder i Bypakke Larvik.

Bypakkesamling 2 2022

Målet for bypakka er å utvikle et framtidsrettet transportsystem med en høy andel gange-, sykkel- og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum.

Små og store tiltak

Utgangspunkt for forslag til tiltak var med rettet mot arbeidsreiser. Årsaken er at disse er regelmessig og foregår i rushtiden og tiltak som rettes mot å bedre situasjonen da også vil ha positiv effekt på trafikken på andre tider av døgnet.

- Da kan vi få til smartere utnyttelse av veikapasiteten, og de som velger kollektivt eller må kjøre bil vil komme lettere fram, forteller prosjektleder Jørgen Johansen.

Prosjektgruppa har anbefalt at det bør settes i gang raske og enkle tiltak først, samtidig som det jobbes med større og mer langsiktige tiltak.

Dette var noen av tiltakene som ble spilt inn:

 • Bildelingsordninger
 • Bysykkel/elsparkesykler
 • Støtte til å kjøpe elsykler
 • Belønningsordninger fra arbeidsplass
 • Skille trafikanter
 • Selvkjørende busser
 • Kampanje
 • Mulighet for å dusje på jobb
 • Gang- og sykkelbro over Lågen
 • Øyakrysset
 • Kongegatakrysset
 • Ferje i Larviksfjorden
 • Se på parkeringspolitikk
 • Gjennomføring av ny jernbane
 • … og mange mange flere.

Alle innspillene ble samlet inn, og skal brukes i arbeidet med prosjektplanen.

Veien videre

Nå jobber prosjektgruppa videre med en konkret prosjektplan for Bypakke Larvik 2022-2037, hvor de skal blant annet skal beskrive bakgrunn, mål, situasjonsanalyse, areal og transportstrategi, finansieringsbehov og medvirkningsprosess.

- Prosjektplanen skal være klar over sommeren, sier Johansen.

Her kan du lese om den første bypakkesamlinga, hvor deltakerne blant annet diskuterte utfordringer og muligheter:

Til toppen