– Ambisjonene om full InterCity-utbygging må opprettholdes

Innhold

15 ordførere og fire fylkesordførere stiller seg bak ordføreroppropet som er sendt til samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Ambisjonen er å opprettholde full InterCity-utbygging også for det ytre InterCity-triangelet, med Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen.

Ordførere fra fra Lillehammer i nord til Risør og Halden i sør har stilt seg bak oppropet. En av ordførerne som støtter oppropet er ordfører i Larvik, Erik Bringedal (H).

– Vi forventer at Regjeringen står ved tidligere vedtak og at ambisjonen om full InterCity-utbygging opprettholdes og prioriteres, sier Bringedal.

– Svært dramatisk for flere byer

I oppropet skriver ordførerne at utbyggingen av InterCity er et av de viktigste tiltakene for å nå nullvekstmålet og klima-ambisjonene for samferdsel.

I Nasjonal Transportplan 2022–2033 ble tidligere planer for utbygging av ytre InterCity utsatt og redusert. Konsekvensene av dette er svært dramatisk for flere av byene på Østlandet. En fullverdig InterCity-løsning vil bidra til å binde store bo- og arbeidsmarkeder tettere sammen på en bærekraftig og fremtidsrettet måte.

– Etter mange år med konsekvensutredninger av traseer og stasjonsplasseringer, sitter vi nå med store båndlagte områder og mangelfulle løsninger. Nå er vi satt på vent og får ikke den ønskede, og nødvendige, fremdriften i by- og regionutviklingen. Dette er uforutsigbart og ikke holdbart!

Må bevilge planleggingsmidler

I oppropet skriver ordførerne at det må bevilges planleggingsmidler til ytre InterCity i statsbudsjettet for 2023.

– Slik kan planlegging for utbygging konkretiseres, båndleggingssoner reduseres og rammevilkårene for videre by- og knutepunktutvikling avklares, forklarer Bringedal.

Han understreker at det er svært viktig at fremdriften opprettholdes.

– Dette har stor betydning for viderekobling av InterCity-triangelet mot Sørlandsbanen, Dovrebanen, Bratsbergbanen og Sverige, forteller larviksordføreren.

Erik Bringedal Høykant
Til toppen