Støtte til nærmiljøanlegg

Innhold

Organisasjoner og beboersammenslutninger kan søke om kommunalt tilskudd til mindre anlegg og innretninger i boområder og tilhørende nærområder.

Tilskudd kan innvilges med inntil 50 % av kostnadene, begrenset til 10 000 kroner per prosjekt.

Tilskudd gis til lekeplasser, men ikke til drift av disse.

Søkere som blir tildelt midler er pliktige til å levere regnskap for bruk av midlene, samt gi en kort rapport om tiltaket – før tilskuddet utbetales.

Søknadsfrist

Tilskuddstildeling skjer én gang per år, med søknadsfrist 15. mars.

Slik søker du

Søknad fremmes i digitalt søknadsskjema.

Søk støtte til nærmiljøanlegg

Kontaktinformasjon

Tilskuddsordningen administreres av virksomhet Kultur og idrett.

Kontaktpersoner:

  • Silje Therese Strømberg (saksbehandler), silje.therese.stromberg@larvik.kommune.no
  • Hilde E. Singstad (avdelingsleder), hilde.elisabeth.singstad@larvik.kommune.no

Relaterte lenker

Til toppen