Kyststien

Innhold

Informasjon om kyststier i Larvik.

Kyststi i Brunlanes

«Kyststien» i Brunlanes er Norges eldste kyststi – ferdigstilt i 1991. Kyststien strekker seg 35 kilometer gjennom kultur- og naturlandskap fra Tvedalen lengst vest i Larvik, via Helgeroa, Mølen, Nevlunghavn og videre langs hele Brunlaneskysten til Stavern. I 2016 ble det etablert kyststiforbindelse via sjøveien med ferje fra Helgeroa til Porsgrunn. På stien mellom Mølen og Nevlunghavn ble det i 2014 målt 45 500 passeringer, og arrangementet «Jentene på Kyststien» som årlig arrangeres på strekningen fra Stavern til Anvik er viden kjent.

Arbeidet med merking og tilrettelegging av turstier er et samarbeid mellom Larvik kommune, Larvik og Omegns Turistforening mfl. Larvik og Omegns Turistforening satte i 2014 opp nye informasjonstavler på alle parkeringsplassene med generell informasjon om kyststien, og tavler med temainformasjon om stedet på 17 utvalgte plasser på strekningen.

I forbindelse med 25-års jubileet for kyststien nymerket turistforeningen hele kyststien med nye blåmerker og skilt i henhold til Merkehåndboka. De gjorde også en del utbedringsarbeider og nyklopping langs stien. På strekningen mellom Rakke og Stavern er store deler av kyststien universelt utformet.

Ønsker du å overnatte er det mange overnattingsteder og campingplasser underveis. Stien passerer også igjennom og forbi flere fri- og friluftslivsområder.

Larvik kommune har utarbeidet en egen brosjyre for kyststien i Brunlanes. Der er det blant annet en egen signatur som viser strekninger som er fremkommelig for rullestol.

Kyststi i Tjølling

Det er arbeid i gang for å etablere kyststi fra Larvik by og ca 42 km videre østover langs Tjøllingkysten, helt til grensen mot Sandefjord kommune.

Grunneiertillatelse er nødvendig for å merke, skilte og etablere parkeringsplasser og toaletter på strekningen. 

Det er 130 grunneiere som skal gi tillatelse til merking og tilrettelegging. Første del av kyststien er allerede merket opp på Malmøya i Viksfjord og på strekningen fra indre havn i Larvik og langs østsiden av Larviksfjorden ut forbi Gon.

Til toppen